هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان قزوین
 2. جی آی اس مرز کنگان
 3. جی آی اس مرز شهرستان ملکان
 4. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان گیلان
 5. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان رضوی
 6. جی آی اس مرز شیروان
 7. جی آی اس مناطق روستایی
 8. جی آی اس مرز شهرضا
 9. جی آی اس منحنی های هم تبخیر خراسان جنوبی
 10. جی آی اس مرز کلات
 11. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 12. جی آی اس مرز شهرستان همدان
 13. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان زنجان
 14. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان یزد
 15. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خوزستان
 16. جی آی اس هرمزگان
 17. جی آی اس مرز شهرستان میاندواب
 18. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان گیلان
 19. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان خراسان رضوی
 20. جی آی اس مرز شهرستان نجف آباد
 21. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان قزوین
 22. جی آی اس نقده
 23. جی آی اس مرز هشترود
 24. جی آی اس ممسنی
 25. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان همدان
 26. جی آی اس مرز نظرآباد
 27. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های کل مهران و جزایر
 28. جی آی اس مکان های ایران iran places
 29. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان یزد
 30. جی آی اس مریوان
 31. جی آی اس مرز کاشان
 32. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه مند
 33. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اصفهان
 34. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه
 35. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان مازندران
 36. جی آی اس مرز شهرستان نطنز
 37. جی آی اس مرز شهرستان مهاباد
 38. جی آی اس مشگین شهر
 39. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان خوزستان
 40. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان همدان
 41. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی
 42. جی آی اس مرز فارسان
 43. جی آی اس مرز شهرستان نیریز
 44. جی آی اس مناطق ساختمان های ایران iran buildings
 45. جی آی اس مرز شهرستان میبد
 46. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان مازندران
 47. جی آی اس مرز ورامین
 48. جی آی اس مرز شهرستان ملایر
 49. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان کرمانشاه
 50. جی آی اس مناطق روستایی استان لرستان
 51. جی آی اس مریوان
 52. جی آی اس مناطق اداری کل ایران iran administrative
 53. جی آی اس مرز شیروان
 54. جی آی اس میناب
 55. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان گلستان
 56. جی آی اس مرز شوشتر
 57. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان مرکزی
 58. جی آی اس منوجان
 59. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان
 60. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی
 61. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 62. جی آی اس نقطه ا
 63. جی آی اس مرز نقده
 64. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان فارس
 65. جی آی اس مرز طارم
 66. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان هرمزگان
 67. جی آی اس مناطق روستایی استان قم
 68. جی آی اس مناطق روستایی استان آذربایجان غربی
 69. جی آی اس مرز شهرستان نظرآباد
 70. جی آی اس مرز نظرآباد
 71. جی آی اس مرز شهرستان نوشهر
 72. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان غربی
 73. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان همدان
 74. جی آی اس منحنی های هم تبخیر خراسان رضوی
 75. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اردبیل
 76. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان ایلام
 77. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان قزوین
 78. جی آی اس مسجد سلیمان
 79. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان اردبیل
 80. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کرمان
 81. جی آی اس مناطق روستایی استان کرمانشاه
 82. جی آی اس مرز هندیجان
 83. جی آی اس مرز کوهرنگ
 84. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز فلات مرکزی
 85. جی آی اس مرز شهرستان نکا
 86. جی آی اس مرز شهرستان نظرآباد
 87. جی آی اس میناب
 88. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان قزوین
 89. جی آی اس مرز شهرستان نیر
 90. جی آی اس مرز لنجان
 91. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 92. جی آی اس مرز شهرستان مهر
 93. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 94. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان قزوین
 95. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان غربی
 96. جی آی اس مرز شهرستان نکا
 97. جی آی اس مرز شهرستان مهر
 98. جی آی اس مرز فریدونشهر
 99. جی آی اس نهبندان
 100. جی آی اس مرز شهرستان منوجان