هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های شهرستان تالش
 2. جی آی اس بخش های شهرستان آستانه اشرفیه
 3. جی آی اس بخش های بوئین زهرا
 4. جی آی اس بخش های شهرستان بابلسر
 5. جی آی اس بخش های شهرستان ثلاث باباجانی
 6. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 7. جی آی اس بخش های اهواز
 8. جی آی اس بخش های شهرستان شاهرود
 9. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
 10. جی آی اس بخش های بویراحمد
 11. جی آی اس بخش های شهرستان سنندج
 12. جی آی اس بخش های بجنورد
 13. جی آی اس بخش های شهرستان شاهرود
 14. جی آی اس بخش های شهرستان رودسر
 15. جی آی اس بخش های شهرستان نیشابور
 16. جی آی اس بخش های شهرستان خاش
 17. جی آی اس بخش های شهرستان سرباز
 18. جی آی اس بخش های شهرستان درگز
 19. جی آی اس بخش های دشتستان
 20. جی آی اس بخش های شهرستان زرند
 21. جی آی اس بخش های شهرستان بیرجند
 22. جی آی اس بخش های شهرستان بندرگز
 23. جی آی اس بخش های شهرستان نقده
 24. جی آی اس بخش های شهرستان سلسله
 25. جی آی اس بخش های شهرستان دشتستان
 26. جی آی اس بخش های شهرستان کاشان
 27. جی آی اس بخش های شهرستان سرباز
 28. جی آی اس بخش های زرین دشت
 29. جی آی اس بخش های شهرستان بویراحمد
 30. جی آی اس بخش های شهرستان دره شهر
 31. جی آی اس بخش های شهرستان بوئین زهرا
 32. جی آی اس بخش های شهرستان زابل
 33. جی آی اس بخش های شهرستان بندر ماهشهر
 34. جی آی اس بخش های دیواندره
 35. جی آی اس بخش های شهرستان پلدختر
 36. جی آی اس بخش های شهرستان جاجرم
 37. جی آی اس بخش های شهرستان هندیجان
 38. جی آی اس بخش های شهرستان بردسکن
 39. جی آی اس بخش های شهرستانها
 40. جی آی اس بخش های شهرستان خلخال
 41. جی آی اس بخش های شهرستان زاهدان
 42. جی آی اس بخش های شهرستان بابل
 43. جی آی اس بخش های شهرستان سردشت
 44. جی آی اس بخش های شهرستان اسکو
 45. جی آی اس بخش های شهرستان رفسنجان
 46. جی آی اس بخش های شهرستان کمیجان
 47. جی آی اس بخش های تربت حیدریه
 48. جی آی اس بخش های تبریز
 49. جی آی اس بخش های شهرستان یزد
 50. جی آی اس بخش های ثلاث باباجانی
 51. جی آی اس بخش های شهرستان بروجن
 52. جی آی اس بخش های شهرستان کامیاران
 53. جی آی اس بخش های جم
 54. جی آی اس بخش های شهرستان تربت حیدریه
 55. جی آی اس بخش های شهرستان شهرکرد
 56. جی آی اس بخش های شهرستان سرباز
 57. جی آی اس بخش های شهرستان بم
 58. جی آی اس بخش های شهرستان راور
 59. جی آی اس بخش های شهرستان فریدن
 60. جی آی اس بخش های شهرستان بیرجند
 61. جی آی اس بخش های شهرستان دشتی
 62. جی آی اس بخش های شهرستان هشترود
 63. جی آی اس بخش های شهرستان آبادان
 64. جی آی اس بخش های جاسک
 65. جی آی اس بخش های شهرستان بابلسر
 66. جی آی اس بخش های شهرستانها
 67. جی آی اس بخش های شهرستان دورود
 68. جی آی اس بخش های شهرستان سیرجان
 69. جی آی اس بخش های چابهار
 70. جی آی اس بخش های درگز
 71. جی آی اس بخش های شهرستان همدان
 72. جی آی اس بخش های چناران
 73. جی آی اس بخش های فریمان
 74. جی آی اس بخش های شهرستان جم
 75. جی آی اس بخش های شهرستان دیلم
 76. جی آی اس بخش های زابل
 77. جی آی اس بخش های شهرستان فردوس
 78. جی آی اس بخش های شهرستان فیروز آباد
 79. جی آی اس بخش های شهرستان طبس
 80. جی آی اس بخش های سروآباد
 81. جی آی اس بخش های شهرستان آران و بیدگل
 82. جی آی اس بخش های شهرستان سلماس
 83. جی آی اس بخش های شهرستان شیراز
 84. جی آی اس بخش های شهرستان تنگستان
 85. جی آی اس بخش های شهرستان دشتستان
 86. جی آی اس بخش های شهرستان ورزقان
 87. جی آی اس بخش های شهرستان چالدران
 88. جی آی اس بخش های شهرستان اهر
 89. جی آی اس بخش های شهرستانها
 90. جی آی اس بخش های شهرستان اسکو
 91. جی آی اس بخش های شهرستان رودان
 92. جی آی اس بخش های شهرستانبرخوار و میمه
 93. جی آی اس بخش های شاهین دژ
 94. جی آی اس بخش های شهرستان اندیمشک
 95. جی آی اس بخش های اسلامشهر
 96. جی آی اس بخش های شهرستان نجف آباد
 97. جی آی اس بخش های شهرستان آزادشهر
 98. جی آی اس بخش های شهرستان شاهرود
 99. جی آی اس بخش های شهرستان تبریز
 100. جی آی اس بخش های شهرستان بوکان