هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جهرم
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شوشتر
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرباز
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خدابنده
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دنا
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ری واقع در استان تهران
 10. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چادگان
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمدره
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خواف
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ری واقع در استان تهران
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند واقع در استان تهران
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خدابنده
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیروان
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دامغان واقع در استان سمنان
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوانسار
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سروآباد
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان درگز
 26. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند واقع در استان تهران
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراب
 28. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دهلران واقع در استان ایلام
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سقز
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهرکرد
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون
 32. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمدره
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جم
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمبید
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سقز واقع در استان کردستان
 36. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرباز
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرایان
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامسر
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمنان
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلیجان
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خدابنده
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمین واقع در استان مرکزی
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیروان واقع در استان خراسان شمالی
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلفان
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جم
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلفان
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شازند
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ واقع در استان آذربایجان غربی
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیراز
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جوانرود
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت واقع در استان گیلان
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرایان واقع در استان خراسان جنوبی
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرخس واقع در استان خراسان رضوی
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیوان دره
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودبار واقع در استان گیلان
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جوانرود
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سردشت
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زنجان
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زنجان واقع در استان زنجان
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت تایباد
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جویبار
 67. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمین
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق واقع در استان آذربایجان شرقی
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جوانرود
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاتم واقع در استان یزد
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان داراب
 76. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرایان
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتستان
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سواد کوه واقع در استان مازندران
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیراز
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوجبلاغ
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دامغان
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت خوار
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمبید
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ واقع در استان آذربایجان غربی
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جیرفت
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جهرم
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سنندج واقع در استان کردستان
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامسر
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتستان
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهرکرد
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیوان دره
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهرود
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ